Home

TTP Energy Co.,Ltd.,

ผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ ทุกระบบ นอกจากนี้ยังบริการบำรุงรักษา

และการประมวลผลสำหรับฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ และหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


 

TTP Energy Co.,Ltd.,

ผู้ให้บริการออกแบบติดตั้ง โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบต่างๆ ทุกระบบ นอกจากนี้ยังให้บริการบำรุงรักษา และการประมวลผลสำหรับฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ และหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

TTP Energy Co.,Ltd. ยังผลิตนำเข้าส่งออกและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ติดตั้งเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพดีราคายุติธรรมพร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในด้านการตลาดด้านพลังงานแสงอาทิตย์

การรับรองคุณภาพ

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียนด้วยการจำหน่ายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง และมีบริการหลังการขาย ที่ดีช่วยให้การจัดส่งตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าบุคลากร และกระบวนการพัฒนาSERVICE

Suppliers

 

Customer

SkU8TE.jpg
Visitors: 9,321