ประวัติบริษัท

การรับประกันคุณภาพ

 

Quality Policy

เราจะเป็น บริษัท ชั้นนำในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนด้วยการจำหน่ายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและมีบริการหลังการขายที่ดีช่วยให้การจัดส่งตรงเวลาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าบุคลากรและกระบวนการพัฒนา

The Human Resources Policy
ปัจจุบันบริษัทฯได้ฝึกอบรมพนักงานความรู้ความเข้าใจในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าความรู้ความชำนาญในผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงานให้พนักงานได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้มีความมั่นคงในบริษัท และความก้าวหน้าในการทำงาน

 

 

After – Sales Service

TTP Energy Co.,Ltd., ให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายเป็นอย่างดี เราเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเพื่อบริการหลังการขายและพัฒนาความรู้ในให้การบริการที่ดีเพื่อตอบรับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

Dealers/Services Nationwide
TTP Energy Co.,Ltd., ผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการได้รับการฝึกอบรมจากเราเพื่อที่จะมีประสบการณ์ในการให้บริการ

 

 

 

Product Distribution and Services

 อุปกรณ์ติดตั้ง
- Solar panel Heckert brand (Germany)
- Solar panel Risen brand (China)
- Solar panel Axitec brand 
- ออกแบบติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ทั้งระบบ
- บริการล้างแผงและดูแลระบบ
- ซ่อมแซม ระบบโซล่าเซลล์

 

 

 

 

Visitors: 16,120